Prix Radio afvikles som et digitalt show i 2020. Yderligere info følger snarest.

Vi er glade for den interesse du viser ved at være havnet her, og håber du har lyst til at hylde den danske radiobranche sammen med os.

Vi elsker dem, der tør give noget af sig selv, og yder en ekstra indsats. Dem, der gør en forskel for lytterne, og inspirerer kollegerne.

Radiodays og Prix Radio arrangeres af Danske Medier, DR, Bauer Media og Radio4.
Prix Radio sponsoreres af Radio Loud og Journalistforbundet.

Har du spørgsmål til Radiodays konferencen eller ønsker du at købe billet til showet, henviser vi til radiodays.dk.

Du kan navigere rundt ved at benytte menuen i toppen af siden.