Prix Radio og personoplysninger

Ved indsendelse af bidrag til Prix Radio sker der registrering og behandling af generelle virksomhedsoplysninger samt navn, titel og kontaktoplysninger på de relevante medarbejdere.

Behandlingen er nødvendig for at kunne afvikle konkurrencen og prisoverrækkelsen. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse). Personoplysningerne som er relaterede til virksomhedens kontaktpersoner slettes, når prisoverrækkelsen er afviklet. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret hos Prix Radio i forbindelse med prisoverrækkelsen, skal du rette henvendelse til [email protected]

Hvis du mener, at der er registeret forkerte eller forældede data eller du har andre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse samme sted. Du kan læse mere om Prix Radios behandling af personoplysninger samt om dine rettigheder i Privatlivspolitiken.

Vedrørende opbevaring af betalingsoplysninger/fakturaer

Der vil kunne være særlige forhold eller lovgivning, der nødvendiggør, at visse oplysninger opbevares længere, fx er det et lovkrav, at faktura og regnskabsmateriale opbevares 5 år i henhold til bogføringsloven.