Prix Radio – Danmarks Officielle Radiopriser uddeles af den danske radiobranche i forbindelse med Radiodays konferencen.

Du kan se en komplet list over kategorier ved at klikke her eller vælge menupunktet “Priser” i toppen af siden.

Alle kategorier er platforms uafhængige med mindre, der specifikt nævnes andet. Arbejdsgruppen har haft særlig fokus på at åbne konkurrence så den traditionelle opdeling af flow og podcast er ophævet.

Hovedjuryens sammensætning og opgave

Hovedjuryen udgøres af bestyrelsen, der pt. består af:
Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, Formand for Radiodays
Radiochef Anette Kokholm, DR
Direktør Jim Receveur, Bauer Media
Direktør Anne-Marie Dohm, Radio4

Hovedjuryens opgave er at sammensætte en række fagjuryer bestående af op til fem personer (jurymedlemmer kan godt sidde i flere juryer) inden for de priser, der uddeles.

Såfremt en af juryerne ikke finder, at de indkomne forslag er stærke nok til en nominering og dermed uddeling af prisen, kan juryen afstå fra at uddele prisen. Juryen overlader herefter opgaven med at nominere, uddele og motivere uddelingen af prisen til hovedjuryen.

Indstilling og juryernes funktion

Alle kan indstille bidrag indenfor de enkelte kategorier. De/det indstillede skal have været on air eller fundet sted i perioden 15. august 2019 til 15. august 2020. Der er intet krav om, hvor længe programmet skal have været on air eller aktiviteten skal have fundet sted inden for perioden.

Det er udelukkende aktiviteter inden for perioden, der skal lægge til grund for en indstilling og ikke, hvad indstillede har lavet tidligere.

Lydfilen der indsendes må være på max. 15mb svarende til ca. 10-15 minutter i 128kbps .mp3-format.
Vi ved godt, at 10 minutter ikke altid kan være dækkende. Derfor anbefaler vi, at der indsættes link til det fulde program i bunden af begrundelsen der indsendes.

Indstillinger sker via upload på Prix Radio-websitet.

Nationale stationer betaler 500 kr. pr. indstilling
Lokale stationer betaler 150 kr. pr. indstilling
Freelancere, uafhængige producenter og selvstændige betaler 150 kr. pr. indstilling

Juryerne vurderer herefter det indsendte materiale efter de fastlagte kriterier og udpeger tre nomineringer. Ud af disse tre nomineringer peges også på en vinder. Såfremt juryerne ikke finder en løsning, træder hovedjuryen ind og tager sammen med juryerne beslutning om, hvem vinderen er.