Prix Radio – Danmarks Officielle Radiopriser uddeles af den danske radiobranche i forbindelse med Radiodays konferencen.

Du kan se en komplet list over kategorier ved at klikke her eller vælge menupunktet “Priser” i toppen af siden.

Prix Radio har undergået en opbygning. Forud for årets offentliggørelse af priser, indstillingsvejledning og bedømmelseskriterier har en arbejdsgruppe bestående af Kurt Strand, Rune Born Schwarz, Leif Lønsmann, Trine Schou og Thomas Bernsen gennemgået hvert enkelt kategori og gennemskrevet bedømmelseskriterierne.

Arbejdsgruppen er enige om, at det er hvad der kommer ud af højtalerne der skal bedømmes og belønnes. Det vil sige der bliver lagt vægt på den oplevelse som lytterne har.

Alle kategorier er platforms uafhængige med mindre, der specifikt nævnes andet. Arbejdsgruppen har haft særlig fokusat åbne konkurrence så den traditionelleopdeling af flow og podcast er ophævet.

Hovedjuryen sammensætning og opgave

Hovedjuryen udgøres af bestyrelsen, der pt. består af:

Direktør Marianne Bugge Zederkof, Danske Medier, Formand for Radiodays
Radiochef Gustav Lützhøft, DR
Direktør Jim Receveur, Bauer Media
Direktør Jørgen Ramskov, Radio24syv

Hovedjuryens opgave er at sammensætte en række fagjuryer bestående af op til fem personer (jurymedlemmer kan godt sidde i flere juryer) inden for de priser, der uddeles.

Såfremt en af juryerne ikke finder, at de indkomne forslag er stærke nok til en nominering og dermed uddeling af prisen, kan juryen afstå fra at uddele prisen. Juryen overlader herefter opgaven med at nominere, uddele og motivere uddelingen af prisen til hovedjuryen.

Nominering og juryernes funktion

Alle kan indsende nomineringer inden for de enkelte kategorier idet de nominerede/det nominerede skal have været on air eller fundet sted i perioden 15. august 2018 til 15. august 2019. Der er intet krav om, hvor længe programmet skal have været on air eller aktiviteten skal have fundet sted inden for perioden.

Det er udelukkende aktiviteter inden for perioden, der skal lægge til grund for en nominering og ikke, hvad nominerede har lavet tidligere.

Nomineringerne sker via upload på Prix Radio-websitet.

Nationale stationer betaler 500 kr. pr. indstilling
Lokale stationer betaler 150 kr. pr. indstilling
Freelancere, uafhængige producenter og selvstændige betaler 150 kr. pr. indstilling

Juryerne vurderer herefter det indsendte materiale efter de fastlagte kriterier og udpeger tre nomineringer. Ud af disse tre nomineringer peges også på en vinder. Såfremt juryerne ikke finder en løsning, træder hovedjuryen ind og tager sammen med juryerne beslutning om, hvem vinderen er.

Tidsplan for PRIX RADIO – Danmarks Officielle Radio Priser 2019

30. juni 2019: Kategorierne offentliggøres.
1. juli 2019: Websitet åbner for indstillinger.
1. juli 2019: Hovedjury offentliggør en bruttoliste til de forskellige fagjuryer
5. august 2019: Fagjuryerne i de enkelte kategorieroffentliggøres
16. august 2019: Frist for indsendelse af bidrag kl. 23:59. Juryens arbejde begynder
Uge 35 og uge 36 2019: Juryernemødes for at finde vindere og motivere prisen
13. september 2019: Nominerede finalister offentliggøres